หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นายเอกรัตน์ ธัญญเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้รับคัดเลือก มีความประพฤติดี จากนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
นายเอกรัตน์ ธัญญเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้รับคัดเลือก มีความประพฤติดี จากนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 11:39:20

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายเอกรัตน์ ธัญญเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้มอบเกียรติและรางวัล ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4