หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-08-02 11:34:14

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พิณทิพา  สืบแสง หัวหน้าสาขาวิชา  อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์  พลายเล็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร  พงศ์เพลินพิศ และ Mrs.Abigail  Melad Essien จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565   ณ ห้อง 1137 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา