หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายเนรมิตร ไก่แก้ว นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนพิการเทิดไท้ ถวายพระพรชัย 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงในดวงใจ”
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายเนรมิตร ไก่แก้ว นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนพิการเทิดไท้ ถวายพระพรชัย 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงในดวงใจ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 09:47:51


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายเนรมิตร ไก่แก้ว นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนพิการเทิดไท้ ถวายพระพรชัย 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงในดวงใจ” ประเภทนิสิต/นักศึกษา เนื่องในวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลในโอกาสดังกล่าว