หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการวิจัย" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 (วันที่ 2)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการวิจัย" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 (วันที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 12:29:53


มื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.สิริมณี บรรจง ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพันธ์วดี ไวยรูป อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์ธิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ และ อาจารย์ดิษิรา ผางสง่า จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการวิจัย" (วันที่ 2) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ณ ห้อง 1137 อาคาร 11 และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย