หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายชาคริต พุฒศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลชนะเลิศนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และได้ไปศึกษาดูงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมัน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายชาคริต พุฒศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลชนะเลิศนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และได้ไปศึกษาดูงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 12:35:53


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายชาคริต พุฒศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และได้ไปศึกษาดูงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมัน ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำกัด