หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (รอบ Portfolio) ผ่านระบบออนไลน์
คณะครุศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (รอบ Portfolio) ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-02-01 13:23:18


วันที่ 23 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet