หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 12:02:04

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมกรรณาภรณ์ สำนักงานคณบดีชั้น 3