หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.ดิษิรา ผางสง่า อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนพญาไท
อ.ดิษิรา ผางสง่า อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนพญาไท

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-02-01 13:25:59


เมื่อวันที่ 17 และ 24 มกราคม 2566  อาจารย์ดิษิรา ผางสง่า อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 6 คน ณ โรงเรียนพญาไท