หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-06-29 14:29:03


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ นำโดย นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยสมาชิกของกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ภายในกิจกรรมได้มีการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู " ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565