หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562
คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-17 14:16:22

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา