หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-02-01 13:30:10


วันที่ 25 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม