หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพ การสื่อสาร (soft skill) และจิตวิญญาณความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพ การสื่อสาร (soft skill) และจิตวิญญาณความเป็นครูในศตวรรษที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-05-15 11:59:24


เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพ การสื่อสาร (soft skill) และจิตวิญญาณความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และพัฒนาทักษะที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา