หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายภูวนาถ ประเสริฐสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายภูวนาถ ประเสริฐสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-03-07 10:21:28


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนายภูวนาถ ประเสริฐสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย เนื่องในโอกาสคว้ารางวัลชิงทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ (ทุนการศึกษา 6,000 บาท) ในกิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ โครงการ “ห้องสมุดมนุษย์” จัดโดย ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา