หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-03-07 10:20:29

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา เนื่องในโอกาสคว้ารางวัลชิงทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ทุนการศึกษา 4,000 บาท) ในกิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ โครงการ “ห้องสมุดมนุษย์” จัดโดย ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา