หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรายุธ พาหละ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรายุธ พาหละ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-03-07 10:41:13


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนายจิรายุธ พาหละ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย เนื่องในโอกาสคว้ารางวัลชิงทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ทุนการศึกษา 2,000 บาท) ในกิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ โครงการ “ห้องสมุดมนุษย์” จัดโดย ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา