หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่งกายชุดผ้าไทยร่วมกิจกรรม "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่งกายชุดผ้าไทยร่วมกิจกรรม "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-12-14 13:22:50


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงานและบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทย ร่วมกิจกรรม "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์" เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย