หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-14 11:00:04

26 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5