หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิรัศม์ รักชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิรัศม์ รักชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-03-07 10:48:53


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิรัศม์ รักชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสคว้ารางวัลชิงทุนการศึกษา รางวัลชมเชย (ทุนการศึกษา 1,000 บาท) ในกิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ โครงการ “ห้องสมุดมนุษย์” จัดโดย ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา