หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงาน "คนดีศรีสุนันทา 62"
คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงาน "คนดีศรีสุนันทา 62"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-10-21 12:22:22

วันที่ 27 กันยายน 2562 คณะครุศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  คณบดีคณะครุศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯร่วมงานมุทิตาจิต "คนดีศรีสุนันทา 62" งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ ดลประสิทธิ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการ เป็นประธานการกล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกต่อผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4