หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-01-04 16:05:24

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เบญจพร ไพรศร อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย  อาจารย์สุภัคธัช สุธนภิญโญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย และนายอมรเทพ เปรมพลับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย