หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษา ในโครงการจัดจ้าง หรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ ระยะที่ 3 หัวข้อ English Seminar 1-5
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษา ในโครงการจัดจ้าง หรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ ระยะที่ 3 หัวข้อ English Seminar 1-5

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-05-15 12:14:08


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษา ในโครงการจัดจ้างหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ ระยะที่ 3 หัวข้อ English Seminar 1-5 ณ ห้อง 1125 คณะครุศาสตร์