หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นายกฤษณะ โรจน์รัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มี่ความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
นายกฤษณะ โรจน์รัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มี่ความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-06-14 15:26:49


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ โรจน์รัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ระดับอุดมศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ประจำปีพุทธศักราช 2564 จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม