หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding เพื่อการเรียนรู้
สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding เพื่อการเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-11-14 09:30:56

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพณิชยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา