หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์ฝึกประสบการณ์ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/66
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/66

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-05-15 12:46:37


วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ศูนย์ฝึกประสบการณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/66 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวชีแจงการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษา แนะแนวและชี้แจงการปฏิบัติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์