หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นายฉัตรชัย สิทธิจรรยากุล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลจากโครงการ “เรื่องสั้น ของฉัน”
นายฉัตรชัย สิทธิจรรยากุล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลจากโครงการ “เรื่องสั้น ของฉัน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-02-06 13:54:53

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายฉัตรชัย สิทธิจรรยากุล นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 เข้ารับเกียรติบัตร จาก ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เรื่องสั้น ของฉัน" จัดโดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31