หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อินทิรา รอบรู้ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อินทิรา รอบรู้ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-08-09 11:36:55

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา รอบรู้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา