หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมการประกวด การแข่งขันการประชันกลอนสดระดับอุดมศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมการประกวด การแข่งขันการประชันกลอนสดระดับอุดมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-17 14:27:01

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันประชันกลอนสดระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา จัดกิจกรรมโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนักศึกษาแบ่งทีมเป็นทั้งหมด 2 ทีม จำนวน 8 คน ดังนี้

ที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2

1.นายธัชชนนท์. เสน่ห์ 59131109013  นักศึกษาชั้นปีที่ 4

2.นางสาวเจนจิรา ใสสดศรี รหัส 58131109019  นักศึกษาชั้นปีที่ 5

3.นางสาวอัญชลี บัวเพชร. รหัส 58131109027 นักศึกษาชั้นปีที่ 5

4.นางสาววราภรณ์ วรรณวงษ์ รหัส 58131109028 นักศึกษาชั้นปีที่ 5

ที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

5.นายตะวัน ผิวทองงาม รหัส 61131109065  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

6.นางสาวภาวินี ศรีนวล รหัส 59131109024 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  

7.นางสาววิชุดา กรุยเปรียง  รหัส 59131109033  นักศึกษาชั้นปีที่ 4

8.นางสาวปานตะวัน สุทธิ์ศิริ รหัส 59131109036 นักศึกษาชั้นปีที่ 4