หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดอนตูม จ.อุดรธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดอนตูม จ.อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-09 10:22:16

วันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านตูม ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี