หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล จ.นครปฐม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล จ.นครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-09 10:26:59


วันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม เขต 1 ณ วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม