หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าฉาง จ.ระนอง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าฉาง จ.ระนอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-09 10:32:59

วันที่ 30 มีนาคม 2564  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมี อาจารย์สุมนา เขียนนิล อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล ชูช่วย เข้าทดสอบการและการเขียน ณ  โรงเรียนบ้านท่าฉาง ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง