หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพฯ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพฯ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-11-14 09:37:41

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพฯ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณะบดีคณะครุศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ณ ห้องมุจลินทร์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา