หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าร่วมเสวนาและเป็นพี่เลี้ยงโครงการฝึกอบรม STEM Project-based learning
ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าร่วมเสวนาและเป็นพี่เลี้ยงโครงการฝึกอบรม STEM Project-based learning

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-11-07 09:04:08


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมเสวนาและเป็นพี่เลี้ยงในโครงการฝึกอบรม STEM Project-based learning ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 3 ธันวาคม 2565 จัดโดย SEAMEO STEM-ED เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมระดับนานาชาติและการนำเสนอโครงงานของนักเรียนนักศึกษา STEM FAIR & EXPO 2023 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings