หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมจัดกิจกรรม SSRU Open House Online 2021
ผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมจัดกิจกรรม SSRU Open House Online 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-09 10:39:39

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรม  SSRU Open House Online 2021 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา