หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้บริหารและบุคลากร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-06-09 10:49:33


คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี อาจารย์ ดร. ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์