หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 13:14:12


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2563 อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยาลัยราชภัฏวสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนกฤต หาดทวายกาจน์ เป็นวิทยากรแบ่งปั่นกลยุทธ์การสอน แนวทางการฝึกฝนนักเรียน นักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เข้าประกวดแข่งหุ่นยนต์ ในระดับชาติ ระดับเอเชีย และการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิก ในการดำเนินงานโครงการนี้นักศึกษาให้การตอบรับเป็นอย่างดี จะนำความรู้ไปสอนนักเรียนของตนในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ และการประกวดแข่งขันวิทยาการคำนวณหุ่นยนต์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องเรียน 1125 คณะครุศาสตร์