หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 13:22:49

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สามารถมาขอรับหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อประกอบเป็นหลักฐานการสมัครได้ที่ 

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30

ตัวอย่างหนังสือความประสงค์ครูคืนถิ่น ปี 2561.pdf