หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้าและการตลาดเชิงรุกของผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลหนองไผ่ จ.กาญจนบุรี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้าและการตลาดเชิงรุกของผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลหนองไผ่ จ.กาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-08-09 11:56:33

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  นำโดย อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้าและการตลาดเชิงรุกของผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลหนองไผ่ จ.กาญจนบุรี ผ่านระบบออนไลน์