หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-04-18 10:03:17


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลวัฒนธรรม เชิดชูบุคคลผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย สาขาเยาวชนผู้เชิดชูอนุรักษ์สืบสานด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ