หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ชัย สมเงิน นายกสโมสรนักศึกษา ในโอกาสที่สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติให้ดำรงตำแหน่ง “รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 1” ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ชัย สมเงิน นายกสโมสรนักศึกษา ในโอกาสที่สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติให้ดำรงตำแหน่ง “รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 1” ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-11-07 10:03:06


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ชัย สมเงิน นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ในโอกาสที่สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติให้ดำรงตำแหน่ง “รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 1” ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565