หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Non-Degree) : ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1/2564
ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Non-Degree) : ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-09 11:06:03

วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Non-Degree) : ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์