หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการคอนเสิร์ตออนไลน์ ครุศาสตร์สืบสานดนตรีไทยกับวงสุนันทดุริยศิลป์และวงมหานคร
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการคอนเสิร์ตออนไลน์ ครุศาสตร์สืบสานดนตรีไทยกับวงสุนันทดุริยศิลป์และวงมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-09 11:12:25


วันที่ 4 เมษายน 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการคอนเสิร์ตออนไลน์ ครุศาสตร์สืบสานดนตรีไทยกับวงสุนันทดุริยศิลป์และวงมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา