หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-11-12 15:15:44

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์   ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมเครื่องอัฐบริขารและปัจจัย ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี พระอรรถโมลี เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี