หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 4/2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 4/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-09 11:31:55


วันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ เข้าร่วมการประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 1124