หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย
ผู้บริหารและบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-09 11:36:24


วันที่ 8 เมษายน 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณลานบ้านครู คณะครุศาสตร์