หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายมนัสนันท์ เวียงสมุทร เยาวชนต้นแบบสาขาจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการ "เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม" จัดโดยชมรมเยาวชนสร้างสรรค์
ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายมนัสนันท์ เวียงสมุทร เยาวชนต้นแบบสาขาจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการ "เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม" จัดโดยชมรมเยาวชนสร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-20 09:30:54


วันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมนัสนันท์ เวียงสมุทร ที่ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบสาขาจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการ "เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม" จัดโดยชมรมเยาวชนสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมร่วมกับสมาคมกีฬาอำเภอเขื่องใน ณ บริเวณลานบ้านครู คณะครุศาสตร์