หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี น.ส.ปริยากร หนูปัทยา นักศึกษาศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูโรงเรียนนามนพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี น.ส.ปริยากร หนูปัทยา นักศึกษาศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูโรงเรียนนามนพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-11-12 15:21:45


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี นางสาวปริยากร หนูปัทยา นักศึกษาศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู (โครงการครูคืนถิ่น) โรงเรียนนามนพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์