หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประกาศ > คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอนอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม LATEX เบื้องต้น รุ่น 1
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอนอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม LATEX เบื้องต้น รุ่น 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-09-02 10:43:19

คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอนอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม LATEX เบื้องต้น รุ่น 1 โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องอบรม 1141 และห้อง 1142 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจะเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน เท่านั้น ค่าสมัครการอบรม 3,500 บาท

หากผู้ใดสนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ อาจารย์ดร.สุมาลี เทียนทองดี โทรศัพท์ 02-160-1060 ต่อ 150 หรือทางอีเมล์ sumalee.ti@ssru.ac.th