หน้าหลัก > ข่าว > > กรอบภาระงานและกรอบอัตตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562
กรอบภาระงานและกรอบอัตตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-21 11:05:03

กรอบภาระงานและกรอบอัตตรากำลัง
ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562


  กรอบภาระงานและกรอบอัตตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562

1.ปกหน้่า,สารอธิการ,สารคณบดี
   ปกหน้า
   สารอธิการบดี
   สารคณบดี

2.คำนำ,สารบัญ
   คำนำ
   สารบัญ

3.ส่วนที่1 ประวัติหน่วยงาน
   ประวัติหน่วยงาน

4.ส่วนที่2 โครงสร้าง
   โครงสร้าง

5.ส่วนที่3 นิยามหรือคำจำกัดความ
   นิยามหรือคำจำกัดความ

6.ส่วนที่4 กรอบภาระงานและกรอบอัตตรากำลังประจำปี 2559 - 2562
   กรอบภาระงานและกรอบอัตตรากำลังประจำปี 2559 - 2562

7.ภาคผนวก,ปกหลัง
   ภาคผนวก
   ปกหลัง


ดาวน์โหลด :  กรอบภาระงานและกรอบอัตตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562