หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

คณบดีคณะครุศาสตร์ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชี้แจงแนวทางการปฏ ...
2023-08-04 14:34:02
EDU SSRU OPEN HOUSE 2019
งาน Open House 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ลานบ้านครู อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะคร ...
2023-08-04 14:34:02
กิจกรรมปฐมคารวะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมปฐมคารวะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-08-04 14:34:02
การประกวดขับร้องบทเพลงเทิดไท้องค์ราชัน
การประกวดขับร้องบทเพลงเทิดไท้องค์ราชัน ...
2019-07-12 13:11:48
แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-10-14 17:19:57
ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2019-07-05 14:48:01
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2019-07-11 09:02:01
ประหยัดพลังงาน
เพื่อมหาวิทยาลัย ของเรา
2019-07-05 14:48:01
Open House SSRU 2017
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560
2019-07-05 14:48:01
ช่องวิดีโอปัจจุบัน