หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา
ผลงาน/รางวัล นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับทุนนำเสนอวิจัย “ระดับนานาชาติ” International Conference on Education, Business, Technology and Social Sciences (ICEBTS) 2024
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ...
2024-04-04 10:33:36
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลประพันธ์ประชันอ่าน ระดับอุดมศึกษา ในงานศึกศาสตร์ ศิลป์ 2 ทศวรรษคณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติพงศ์ กิตสมพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ...
2024-04-02 15:16:18
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลมณีเทิดธรรม ผู้มีคุณธรรมต้นแบบดีเด่น "ด้านศีลธรรมและจริยธรรม"
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ นักศึกษาคณะครุศาสต ...
2024-03-04 15:04:31
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีนายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ...
2024-02-14 16:16:18
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เบญจพร ไพรศร อาจารย์สาขาวิชาภาษาไ ...
2024-01-04 16:05:24
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับรางวัล Asean International Award ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ...
2023-12-01 10:37:08
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายชาคริต พุฒศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลครู ผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายชาคริต พุฒศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาข ...
2023-11-07 14:40:25
นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ และ นายมนัสนันท์ เวียงสมุทร ได้รับรางวัลความประพฤติดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาว ...
2023-10-09 14:11:42
ข่าวย้อนหลัง